โรงพยาบาลกลาง

klanghospital

Distance : 0.6 KM

โรงพยาบาลหัวเฉียว

Hua Chiew Hospital

Distance : 0.5 KM