โรงพยาบาลหัวเฉียว

Hua Chiew Hospital

Distance : 0.5 KM